Bestuur

Het bestuur van De AA-tuinen vergadert minimaal vier keer per jaar. Belangwekkende  informatie of een agendapunt, mail dan gerust naar info@aatuinen.nl

Jaarlijks op de 2 maandag vanjanuari, vindt de algemene ledenvergadering plaats in Wijkcentrum Holtenbroek. De leden krijgen daarvoor een uitnodiging.

Voorzitter

John Kemperman

De penningmeester heeft met de voorzitter en secretaris de dagelijkse leiding over de vereniging. Zij regelen de algemene zaken en public relations.

Taken:

  • 1e aanspreekpunt voor leden
  • Heb je een vraag/klacht/aanbeveling over tuinen dan kun je ook bij de voorzitter terecht

Secretaris / Vergunnigen

 

De voorzitter heeft met de penningmeester en secretaris de dagelijkse leiding over de vereniging. Zij regelen de algemene zaken en public relations.

Santana Disja

 

 

Taken:

  • Alle correspondentie naar de leden
  • Bewaakt de administratie
  • Nieuwsbrief. 

Penningmeester

Toine Duijf

De penningmeester heeft met de voorzitter en secretaris de dagelijkse leiding over de vereniging. Zij regelen de algemene zaken en public relations.

Taken:

  • Alles was met geld te maken heeft gaat via de penningmeester
  • Stelt het financiële jaarverslag voor de Algemene Leden Vergadering samen.

Commissaris tuinzaken (2)

Leo Feith

Mart Spreeuw

  • houd zich bezig met tuin-controle / onderhoud.
  • ondersteuning bij diverse tuin vragen.

 

Commissaris Vergunning bouwsel’s

  • bekijkt, adviseert, administreert en verleent toestemming  voor bouwsels die leden wensen te plaatsen op hun tuinperceel.