Het bestuur van De AA-tuinen vergadert minimaal vier keer per jaar, maar meestal vaker. Is er iets waarvan je denkt dat het bestuur daarvan op de hoogte moet zijn, of iets wat wel eens op de agenda mag staan, mail dan gerust naar secretaris@aatuinen.nl

Jaarlijks, begin januari, vindt de algemene ledenvergadering plaats in Wijkcentrum Holtenbroek. Je krijgt daarvoor een uitnodiging.

schep en hark

 

Voorzitter

John Kemperman, Lelie 8b en 10a
voorzitter@aatuinen.nl
06 2451 2196

De voorzitter heeft samen met de penningmeester en secretaris de dagelijkse leiding over de vereniging. Deze regelt algemene zaken en public relations.

 

 

 

schep en hark

Secretaris

Alet stopt

Vacant; Aanleiding beurs rechten – studie,  opleiding september 

 

 

 

 

 

schep en hark

Penningmeester

Bram Tervoort, Roos 6b
penningmeester@aatuinen.nl
06271142774

De penningmeester heeft samen met de voorzitter en de secretaris de dagelijkse leiding over de vereniging. Deze regelt alle financiële zaken van de vereniging.

 

 

 

schep en hark

 

Commissaris Tuinuitgiften

Toine Duijf, Crocus 2a
tuinaanvraag@aatuinen.nl
0614889797

De commissaris tuinuitgiften neemt tuinen bij opzegging in, schoont deze op en geeft deze weer uit.

 

 

 

 schep en hark

Commissaris Vergunningen

Zafer Karacan, Lelie 9a en b 
vergunningen@aatuinen.nl
0621563348

De commissaris vergunningen geeft vergunningen af voor nieuwe bebouwing. Benieuwd of voor jouw bebouwing een vergunning nodig is, neem dan gerust contact op.

 

schep en hark

Commissaris Tuinzaken

Cees Hayes, Akelei 10b
tuinzaken@aatuinen.nl
0633716361

De commissaris tuinzaken houdt zich bezig met het organiseren van de tuincontrole en het oplossen van eventuele geschillen tussen tuinders.

 

 

schep en hark

Commissaris Groot onderhoud

Jeroen Beckers, Lelie 2b
grootonderhoud@aatuinen.nl
06 3729 6443

De commissaris groot onderhoud houdt de begroeiing op het complex bij. De gemeente maait en snoeit de buitenhagen, de commissaris onderhoudt de rest.