Het bestuur van De AA-tuinen vergadert minimaal vier keer per jaar, maar meestal vaker. Is er iets waarvan je denkt dat het bestuur daarvan op de hoogte moet zijn, of iets wat wel eens op de agenda mag staan, mail dan gerust naar voorzitteraatuinen@gmail.com

Jaarlijks, begin januari, vindt de algemene ledenvergadering plaats in Wijkcentrum Holtenbroek. De leden krijgen daarvoor een uitnodiging.

 

Voorzitter

John Kemperman,
voorzitteraatuinen@gmail.com
06 2451 2196

De voorzitter heeft samen met de penningmeester en secretaris de dagelijkse leiding over de vereniging. Deze regelt algemene zaken en public relations.

Taken:

  • 1e aanspreekpunt voor leden
  • Tuinuitgifte. Wil je een tuin huren dan kun je terecht bij de voorzitter.
  • Vergunningen
  • Heb je een vraag/klacht/aanbeveling over tuinen dan kun je ook bij de voorzitter terecht

Secretaris

Zafer Karacan
secretarisaatuinen@gmail.com
0621563348

De secretaris heeft samen met de voorzitter en penningmeester de dagelijkse leiding over de vereniging. Deze regelt algemene zaken en public relations.

Taken:

  • Alle correspondentie naar de leden
  • Bewaakt de administratie
  • Nieuwsbrief. Deze wordt minimaal 1 keer in de maand verstuurd.

Penningmeester

Bram Tervoort/Toine Duijf
penningmeester@aatuinen.nl
Bram: 06271142774 en Toine: 0614889797

De penningmeester heeft samen met de voorzitter en de secretaris de dagelijkse leiding over de vereniging. Deze regelt alle financiële zaken van de vereniging.

Taken:

  • Alles was met geld te maken heeft gaat via de penningmeester
  • Stelt het jaarverslag voor de ALV