Bestuur

Het bestuur van De AA-tuinen vergadert minimaal vier keer per jaar. 

Jaarlijks op de 3e maandag van januari, vindt de algemene ledenvergadering plaats in Wijkcentrum Holtenbroek. De leden krijgen daarvoor een uitnodiging.

Voorzitter

Suzanne Wielinga

De voorzitter heeft met de penningmeester en secretaris de dagelijkse leiding over de vereniging. Zij regelen de algemene zaken en public relations.

Taken:

 • 1e aanspreekpunt voor leden
 • Heb je een vraag/klacht/aanbeveling over tuinen dan kun je ook bij de voorzitter terecht

Secretaris / Vergunnigen

 

De secretaris heeft met de voorzitter en de penningmeester de dagelijkse leiding over de vereniging. Zij regelen de algemene zaken en public relations.

Santana Specker

Taken:

 • Alle correspondentie naar de leden
 • Bewaakt de administratie
 • Nieuwsbrief. 

Penningmeester

Toine Duijf

De penningmeester heeft met de voorzitter en secretaris de dagelijkse leiding over de vereniging. Zij regelen de algemene zaken en public relations.

Taken:

 • Alles was met geld te maken heeft gaat via de penningmeester
 • Stelt het financiële jaarverslag voor de Algemene Leden Vergadering samen.

Commissaris tuinuitgifte

 

Fleur van Roekel

 • regelt de uitgifte en opzegging  van tuinen.
 • controleert bij opzegging de staat van onderhoud van de tuin

Commissaris tuinzaken 

 

Vacant

 • houdt zich bezig met tuin-controle en  onderhoud.
 • ondersteuning bij diverse tuin vragen.

Commissaris Vergunningen

 

Leen Weijs

 • bekijkt, adviseert, administreert en verleent toestemming  voor bouwsels die leden wensen te plaatsen op hun tuinperceel.