Bestuur

Het bestuur van De AA-tuinen vergadert meerdere keren per jaar. 

Jaarlijks op de 3e maandag van januari, vindt de algemene ledenvergadering plaats in Wijkcentrum Holtenbroek. De leden krijgen daarvoor een uitnodiging.

Voorzitter

Suzanne Wielinga

De voorzitter heeft met de penningmeester en secretaris de dagelijkse leiding over de vereniging. Zij regelen de algemene zaken en public relations.

Taken:

 • 1e aanspreekpunt voor leden
 • Heb je een vraag/klacht/aanbeveling over tuinen dan kun je ook bij de voorzitter terecht
 • Ondersteuning bij diverse tuinvragen

Secretaris

Lammy Schrotenboer

De secretaris heeft met de voorzitter en de penningmeester de dagelijkse leiding over de vereniging. Zij regelen de algemene zaken en public relations.

Taken:

 • Alle correspondentie naar de leden
 • Bewaakt de administratie
 • Nieuwsbrief. 

Penningmeester

Toine Duijf

De penningmeester heeft met de voorzitter en secretaris de dagelijkse leiding over de vereniging. Zij regelen de algemene zaken en public relations.

Taken;

 • Alles wat met geld te maken heeft gaat via de penningmeester
 • Stelt het financiĆ«le jaarverslag voor de Algemene Leden Vergadering samen.

Commissaris tuinuitgifte

Rouleert tussen de bestuursleden.

taken ;

 • Regelt de uitgifte en opzegging  van tuinen.
 • Controleert bij opzegging de staat van onderhoud van de tuin
 • Ondersteuning bij diverse tuinvragen.

Commissaris tuinzaken en vergunningen

Harrie Kalf

Taken ;

 • Bekijkt, adviseert, administreert en verleent toestemming voor bouwsels die leden wensen te plaatsen op hun tuinperceel.
 • Houdt zich bezig met tuin-controles en algemeen onderhoud.
 • Opruimen van verwaarloosde tuinen en tuinen schonen voor nieuwe leden, samen met de andere vrijwilligers.
 • Beheer sloten en watergangen.
 • Site-beheer.
 • Verhuur en onderhoud machines