Bestuur

Het bestuur van De AA-tuinen vergadert minimaal vier keer per jaar,
maar meestal vaker. Is er iets waarvan je denkt dat het bestuur daarvan
op de hoogte moet zijn, of iets wat wel eens op de agenda mag staan,
mail dan gerust naar info@aatuinen.nl

Jaarlijks, begin januari, vindt de algemene ledenvergadering plaats
in Wijkcentrum Holtenbroek. De leden krijgen daarvoor een uitnodiging.

Voorzitter

John Kemperman

De voorzitter heeft samen met de penningmeester en secretaris de
dagelijkse leiding over de vereniging. Deze regelt algemene zaken en
public relations.

Taken:

  • 1e aanspreekpunt voor leden
  • Heb je een vraag/klacht/aanbeveling over tuinen dan kun je ook bij de voorzitter terecht

Secretaris

Zafer Karacan

De secretaris heeft samen met de voorzitter
en penningmeester de dagelijkse leiding over de vereniging. Deze regelt
algemene zaken en public relations.

Taken:

  • Alle correspondentie naar de leden
  • Bewaakt de administratie
  • Nieuwsbrief. Deze wordt minimaal 1 keer in de maand verstuurd.

Penningmeester

Toine Duijf

De penningmeester heeft samen met de voorzitter en de secretaris de
dagelijkse leiding over de vereniging. Deze regelt alle financiële zaken
van de vereniging.

Taken:

  • Alles was met geld te maken heeft gaat via de penningmeester
  • Stelt het jaarverslag voor de ALV