Het bestuur van De AA-tuinen vergadert minimaal vier keer per jaar, maar meestal vaker. Is er iets waarvan je denkt dat het bestuur daarvan op de hoogte moet zijn, of iets wat wel eens op de agenda mag staan, mail dan gerust naar secretaris@aatuinen.nl

Jaarlijks, begin januari, vindt de algemene ledenvergadering plaats in Wijkcentrum Holtenbroek. Je krijgt daarvoor een uitnodiging.

 

TomVoorzitter

Tom Groot, Narcis 6b
voorzitter@aatuinen.nl
06 4854 1721
zo t/m do 18.00 – 19.00 uur

De voorzitter heeft samen met de penningmeester en secretaris de dagelijkse leiding over de vereniging. Hij regelt algemene zaken en public relations.

 

Secretaris

maykeMayke van der Schouw, reseda 14b 
secretaris@aatuinen.nl

06 5052 6021
woensdag tuinzaken

De secretaris heeft samen met de voorzitter en de penningmeester de dagelijkse leiding over de vereniging. Zij regelt de ledenadministratie, correspondentie, algemene zaken en verslaglegging.

 

 

 

 

BramPenningmeester

Bram Tervoort, roos 6b
penningmeester@aatuinen.nl

De penningmeester heeft samen met de voorzitter en de secretaris de dagelijkse leiding over de vereniging. Hij regelt alle financiële zaken van de vereniging.

 

 

Commissaris Tuinuitgiftenmark

Mark Benik, tulp 8
tuinaanvraag@aatuinen.nl
06 1511 8499

De commissaris tuinuitgiften neemt tuinen bij opzegging in, schoont deze op en geeft deze weer uit.

 

 

 

Commissaris VergunningenArjen

Arjen Huese, reseda 6
vergunningen@aatuinen.nl
06 3742 1347

De commissaris vergunningen geeft vergunningen af voor nieuwe bebouwing. Benieuwd of voor jouw bebouwing een vergunning nodig is, neem dan gerust contact op.

 

 

 

Commissaris Tuinzakenanita tijdelijk

Vacature 2018
tuinzaken@aatuinen.nl

< Tuinzaken wordt de rest van dit jaar waargenomen door de overige bestuursleden > 

De commissaris tuinzaken houdt zich bezig met het organiseren van de tuincontrole en het oplossen van eventuele geschillen tussen tuinders.

 

 

jeroen in boomCommissaris Groot onderhoud

Jeroen Beckers, lelie 2b
grootonderhoud@aatuinen.nl
06 3729 6443

De commissaris groot onderhoud houdt de begroeiing op het complex bij. De gemeente maait en snoeit de buitenhagen, de commissaris onderhoudt de rest.