Algemene informatie

Terzijde van de Mozartlaan, daar waar nu een vijver is en de Fermate-flat werd in 1962 een stuk land provisorisch ingericht voor volkstuinen.  Dat clubje volkstuinders kwam voort uit de Wijkvereniging Holtenbroek. Een jaar later kon aan de Luttekeweg een perceel grasland worden gehuurd van de Gemeente Zwolle en ingericht voor volkstuinen. Hiervoor werd op 18 October 1966 de Volkstuindersvereniging de “AA tuinen” opgericht.  Deze vereniging telde toen 160 leden. Het huren van een tuin was relatief goedkoop, want voor f.20.= per jaar had men een tuin van 2 A. Het was bekend dat dit tijdelijke complex een andere bestemming zou krijgen. Toen de gelegenheid zich voordeed voor het aanleggen van een permanent complex tuinen, was het uiteraard vanzelfsprekend dat daar op ingegaan werd en de vereniging werd officieel geregistreerd op 7 november 1974. Op woensdag 13 november 1974 kon door Wethouder J.C.Tamse het startsein worden gegeven voor de aanleg van het huidige tuincomplex, als eerste aanzet van de recreatiezone AA landen Holtenbroek.