Afval-service

Iedere tuinder wordt geacht zelf haar afval te composteren dan wel af te voeren. 

Door de nieuwe afvalregels van de gemeente Zwolle kunnen bestuursleden geen afval meer wegbrengen voor de vereniging. 

Sjako is (tijdelijk?) gestopt met het transporteren van afval.  

Door de nieuwe regels bij de rova wordt het even te moeilijk voor hem.