Tuinen

In den beginne waren er alleen maar tuinen van 3 are.  In de loop der jaren is dat opgedeeld in kleinere percelen.

We hebben, begin 2021, 213 tuinen verdeeld over ruim 3 hectare.  Gemiddelde is dat dus ongeveer 1,5 are per tuin. Toch zijn de resterende 3-are tuinen nog altijd een kwart van het oppervlak en zijn de meeste tuinen een are groot. Omdat het gros van de nieuwe inschrijvers een voorkeur heeft voor halve en hele are’s proberen we daaraan tegemoet te komen.  Alleen zijn maar weinig tuinen echt geschikt om op te delen naar halve are’s.   We doen ons best….